Skip links
Ares Multidisciplinary Medical Center

Cryolipolysis

Cryolipolysis aims to eliminate localized fat by applying intense cold, which causes the fat cells to crystallize. The body then gradually removes these cells through the lymphatic system. Cryolipolysis is a good alternative to traditional liposuction, as it is non-invasive and poses no risk.

El dispositiu de criolipòlisi aplica fred extrem a les cèl·lules greixos que es troba a la pell mitjançant la succió. Això provoca la mort de les cèl·lules greixoses, que posteriorment són eliminades pel cos de forma natural.

La criolipòlisi es pot utilitzar en diferents àrees del cos, incloent l’abdomen, els flancs, la papada, la zona lumbar, els braços i les cuixes.

Una sessió de criolipòlisi pot durar entre 30 minuts i una hora, depenent de l’àrea del cos que s’estigui tractant.

La criolipòlisi pot provocar molèsties durant la primera aplicació del dispositiu, però això desapareix després d’uns minuts. A més, moltes persones solen sentir una sensació de fred intens i formigueig a la zona tractada.

El nombre de sessions depèn de cada pacient i de les necessitats estètiques. En general, es recomana una sessió per àrea i els resultats es poden veure a partir de la tercera setmana.

Sí, les persones amb malalties autoimmunitàries, problemes hepàtics, renals o cardiopaties severes no són candidates per a aquest tractament, a més de dones embarassades o en lactància.

La Criolipòlisi té l’objectiu d’eliminar el greix localitzat mitjançant l’aplicació de fred intens, això provoca que les cèl·lules grasses es cristal·litzin. Posteriorment, el cos elimina aquestes cèl·lules a través del sistema limfàtic de manera gradual. La Criolipòlisi és una bona alternativa a la liposucció tradicional, ja que no és invasiva i no suposa risc.
This website uses cookies to improve your experience. More information
explore
move around