Omet els enllaços
Centre Mèdic Polivalent Ares

Llicència d'Armes

La Llicència d'Armes és un document nominal i intransferible, obligatori per a la pràctica de la caça dins del territori de Catalunya (Departament d'Agricultura, 2020).

Si necessiteu obtenir per primera vegada o renovar el vostre permís d'armes o de caça tingui en compte que cal obtenir un certificat mèdic, en un centre homologat per a aquest fi.

Informació Útil

Què és el Certificat Mèdic per a la llicència d'armes?

L’examen per a l’obtenció del certificat es compondrà de les proves següents:

 1. Anamnesi.
 2. Examen auditiu.
 3. Examen oftalmològic.
 4. Prova de personalitat.
Munición de pistola para permiso de armas
Rifle bajo permiso de armas
Informació Útil

Quins tipus de llicències d'armes hi ha?

 • Llicència B: Armes curtes per a supòsits de risc especial.
 • Llicència C: Armes per a vigilants de seguretat i escoltes privats.
 • Llicència D: Armes llargues retallades per a caça major.
 • Llicència E: Escopetes de caça.
 • Llicència F: Tir esportiu.
 • Llicència AE: Armes de foc històriques, antigues o artístiques.
 • Llicència AEM: Autorització d’ús d’armes per a menors.
Centre Mèdic Polivalent Ares

Preguntes Freqüents

Referents al Permís d'Armes.

Preguntes Freqüents

Per obtenir per primera vegada la llicència d'armes o caça de tipus D o E, els interessats han de superar les dues proves de capacitació, una de teòrica i una de pràctica, que seran avaluades per la Guàrdia Civil. D'igual manera, els menors que vulguin obtenir l'autorització especial d'armes per a menors (AEM) han de superar les mateixes proves. Cadascuna de les proves donarà lloc a la qualificació d'Apte o no Apte. Per poder realitzar la prova pràctica caldrà haver superat la prova de coneixements.

Per a la pràctica de caça major i menor, per a la possessió d'armes esportives, armes per a la seguretat privada i/o armes d'aire comprimit.

Es pot presentar a qualsevol dependència de la Guàrdia Civil. També es pot fer via telemàtica sempre que es disposi d'un certificat electrònic.

Pistola negra con las balas a su alrededor
Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència. Més informació

Envia'ns un missatge


Taula de preus de tots els Tractaments d'Estètica


Taula de preus Tractaments Dermapen

Explorar
Desplázate