Saltar enlaces
Centro Médico Polivalente Ares

Certificado Médico Oficial

El certificado médico es un documento oficial-administrativo, que expiden médicos colegiados a los ciudadanos, para declarar el estado de salud del paciente que lo solicita.

Información Útil

¿Qué es el Certificado Médico Oficial?

Normalmente, este documento es necesario para formalizar la solicitud de procesos selectivos, tales como oposiciones de la policía local, plazas públicas, etc. El Certificado Médico Oficial declara el estado de salud físico y psicológico del cliente.

Si veniu a realitzar-vos un Certificat Mèdic amb nosaltres, no necessiteu comprar el document. Ho proporciona el centre!

Certificado de revisión Medicina General

Es fan servir per a una àmplia varietat de propòsits, com per permetre la participació en esports, obtenir un permís de conduir, sol·licitar certes llicències o permisos, o com a part d’un procés d’ocupació. També es poden utilitzar per assegurar-se que una persona estigui en condicions adequades per realitzar certes activitats, com ara viatjar amb avió o bussejar.

Ha d’incloure informació bàsica, com ara el nom de la persona certificada, la data d’emissió del certificat i la signatura del metge emissor. També ha dincloure detalls sobre la condició física o mental de la persona, qualsevol restricció o limitació associada amb la tasca o activitat en particular, i qualsevol tractament o medicació que la persona estigui rebent.H

Haureu de programar una cita amb un metge o professional de la salut autoritzat i discutir la vostra necessitat d’un certificat mèdic. El metge farà un examen físic i avaluació i determinarà si és apropiat emetre un certificat mèdic.

La validesa depèn de l’ús específic per al qual va ser emès. Alguns certificats poden ser vàlids durant uns quants mesos, mentre que altres poden ser vàlids durant diversos anys.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Más información
Explorar
Desplázate